2015.12.28 12:00

Hálát adok Néked

Hálaadó zsoltár
 
Hálát adok Néked, teljes szívemből,
Meghallgattad Jézus Könyörgésemet!
Magasztallak Téged az angyalok színe előtt, 
leborulok szent templomod felé!
 
Ó, Áldást mondok Nevednek irgalmadért!
Mindenek fölött Szent a Neved!
Bármikor hívtalak, Te mindig megsegítettél. 
Meghallgattál engemet, jóságos Úr!
 
Hálát ad Néked Uram, a Föld minden nemzete! 
Éneklik az Úr útjait, hatalmas Ő!
Fölséges az Úr és ránk tekint.
Megbocsát mindenkinek.
Megőrzöd életem, szorongatások között.
Kinyújtod kezed felém.
Uram, irgalmad örökké való, ne vesd meg kezed alkotásait!

—————

Vissza


Elérhetőség

Lumen énekegyüttes

https://szegedtarjanplebania.hu/


próbák:
szerda 17.00-19.00